HUBSTER.S GmbH to powstała z inicjatywy TRIPS frima spin-off w dziedzinie digitalizacji!

Pod hasłem „Partner digitalizacyjny dla przedsiębiorstw sektora MŚP“ firma HUBSTER.S GmbH będzie od tej chwili wspierać klientów w realizacji projektów z zakresu business intelligence, analytics i cyfrowej optymalizacji procesów.

Firma TRIPS już dawno dostrzegła olbrzymi potencjał dziedziny digitalizacji, również w związku z automatyzacją. Spin-Off HUBSTER.S i troje zarządzających Christoph Monzel, Michael Strauß i Linus Trips skupiają swoje działania na informatyzacji zachodzących w przedsiębiorstwach procesów stosując w tym celu BI-Business Intelligence i OI-Operational Insights.

W zakresie Business Intelligence główny nacisk kładzie się na agregacji danych pochodzących z różnych źródeł, by przy pomocy Microsofts Power BI wydobywać z nich istotne wskaźniki. Dzięki temu firmy mogą szybciej podejmować głębiej uzasadnione decyzje, czy to w kwestii planowania likwidacji, analizy danych dotyczących sprzedaży, czy też oceny strategii sourcingowej w sektorze zaopatrzenia.

W dziedzinie OI (inteligencja operacyjna) usługi firmy HUBSTER.S są wyjątkowo szeroko zakrojone, jak wyjaśnia Linus Trips. „ Dzięki kompetencjom w zakresie inżynieringu i digitalizacji jesteśmy w stanie stworzyć koncepcje optymalizujące procesy dla każdego rodzaju klienta oraz szybko i z zaoszczędzeniem kosztów wdrożyć je przy zastosowaniu urządzeń Edge, PowerBI i Azure Cloud od Microsoft.” Także klienci przedsiębiorstwa TRIPS będą w przyszłości odnosić korzyści z firmy HUBSTER.S.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć HUBSTER.S