Na początku lutego przedstawiciele firmy TRIPS spędzili 4 dni w Düsseldorfie, by w ramach spotkania Global Sales Trainings organizowanego przez SIEMENS COMOS uzyskać informacje o najnowszych osiągnięciach branży. Z firmy TRIPS obecni byli Mariana de Oliveira Lanaro (COMOS Expert, Hardware Engineering), Christian Trips (Managing Director) und Linus Trips (Sales Manager).

W ramach programu spotkania zaprezentowano szczególnie przekonujące rozwiązanie DDMS (Digital Design, Manufacturing and Services), które – dzięki zastosowaniu połączonego zarządzania danymi i dokumentami – oferuje przedsiębiorstwom możliwość stałej gotowości do audytu. Trwała audytowalność ma duże znaczenie przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, bo pozwala ona uniknąć kar finansowych i strat uwarunkowanych przerwami w produkcji w wyniku kar wymierzanych przez Agencję Żywności i Leków (FDA).

Ponadto omówiono jeszcze inne ciekawe tematy, np. kwestię „cyfrowego bliźniaka” (ang. digital twin), dzięki któremu firma Siemens poczyniła kolejny krok w kierunku rozwiązania z rodzaju end-to-end. Rozwiązanie, o którym mowa, nosi nazwę PlantSight i jest wynikiem współpracy z firmą Bentley.