Warsztat Wiedzy zdobył pierwszego partnera dla swojego programu motywacyjnego. Firma TRIPS GmbH z Grafenrheinfeld jako „sponsor klasy srebrnej“ kwotą 2.000 euro wspiera mieszczącą się w budynku Rückert -Bau (Scheinfurt) placówkę edukacyjną, w której dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach z dziedziny techniki.

„Wykonujecie świetną pracę, trzeba to wspierać“, Caroline Trips, wspólniczka zarządzająca, wyjaśnia w imieniu własnym oraz jej brata Christiana co pokierowało ich decyzją. Zwłaszcza że zawody techniczne nie cieszą się aż taką popularnością jak inne, a gospodarka bardzo potrzebuje wykwalifikowanych pracowników w dziale produkcji, nie tylko ekspertów ds. IT – jak mówi pani Trips.

Mario Lory, prezes zarządu stowarzyszenia oferującego Warsztaty Wiedzy chwalił premierowego sponsora przede wszystkim za to, że dał przykład w trudnych czasach, i razem z Danielem Thielem, dyrektorem zarządzającym, chciałby, aby znalazło się wielu naśladowców.

Mario Lory, prezes zarządu (po lewej) i Daniel Thiel jako dyrektor zarządzający przekazują do rąk Caroline Trips z TRIPS GmbH dyplom pierwszego sponsora placówki edukacyjnej.

Program przewiduje trzy różne modele sponsorowania. Firmy, instytucje i osoby prywatne mogą zostać sponsorem klasy srebrnej (wsparcie finansowe od 1000 do 5000 euro), klasy złotej (5000 do 10 000 euro) lub platynowej (od 10 000 euro), każdorazowo na okres jednego roku. W zamian za to sponsorzy mogą skorzystać z różnego stopnia benefitów: od zapisu na sporządzanej co roku liście firm wspierających Warsztat Wiedzy i na stronie internetowej, przez znak jakości, który firmy partnerskie mogą wykorzystać w celu reklamy, aż po wpływ na formę oferowanych kursów i nawet zaproszenie nadburmistrza miasta na festiwal kultury pod nazwą „Schweinfurter Nachsommer“.

Warsztat Wiedzy jako stowarzyszenie pożytku publicznego nadal wspierany jest przez ośmiu członków. Są to firmy Fresenius Medical Care, Schaeffler, SKF, ZF, miasto Schweinfurt, Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich oraz Związki Pracodawców Przemysłu Metalurgicznego i Elektrycznego w Bawarii. Nowym programem motywacyjnym Warsztat Wiedzy chce natomiast poszerzyć pole działania. Fundusze ze sponsoringu popłyną między innymi w nowe propozycje kursów. Na wielu z nich nie ma już miejsc, informuje Lory, więc konieczna jest rozbudowa.

Firma TRIPS już odniosła korzyści, wspomniała Caroline Trips na marginesie prezentacji. We wrześniu naukę w zawodzie elektronika o specjalizacji urządzeń energetycznych rozpoczął u niej w firmie młody mężczyzna, który wcześniej w Warsztacie Wiedzy odbył swój Wolontariat Federalny. „To dobrze, że oprócz szkoły istnieje oferta edukacyjna typu Warsztat Wiedzy.“

(Tekst/zdjęcie: Stefan Pfister)

Więcej informacji na temat Warsztatu Wiedzy w Schweinfurcie https://www.wiwe-sw.de/