Bezpieczne i wydajne ekonomicznie przenoszenie, sortowanie, składowanie i komisjonowanie znacznie wpływa na wydajność produkcji ładunków drobnicowych i sypkich. Udoskonalenie wydajności i dróg transportu bez okresów przestoju stanowi podstawę niskonakładowego przepływu materiału w zakładzie.

Zespół specjalistów automatyzacji z firmy TRIPS stworzy Państwu taką podstawę przy pomocy nowoczesnej techniki napędu i sterowania dla odpowiednich urządzeń przenośnych. Zawierzyli temu już liczni klienci: czy to zakład produkcji wapna, stosujący rozwiązania firmy TRIPS do ulepszania dróg transportu, czy to centrum dystrybucyjne, w którym technika sterowania dzięki ekspertyzie TRIPS w bezpieczny sposób obsługuje 68 000 miejsc paletowych, czy to lotnisko, na którym bez zarzutu działa taśmociąg przenoszący bagaże, czy też może teatr, w którym powierzchnie scen niezawodnie zmieniają swoje położenie dzięki zastosowaniu technologii firmy TRIPS.

To wiedza i doświadczenie naszych 200 kolegów z działów planowania wyposażeniainżynierii oprogramowania dla procesów sterowania i wizualizacji oraz budowy urządzeń rozdzielczych sprawiają, że jest to możliwe.