Produkcja artykułów ze szkła wymaga zastosowania koncepcji maszynowych i produkcyjnych, uwzglądniających aktualne trudne warunki konkurencji. Mimo iż właśnie szkło cieszy się popytem przeróżnych branż, to jednak stronę budowniczych maszyn oraz producentów przemysłu szklarskiego wieje chłodny wiatr, niosący ze sobą stale rosnące koszty energii, malejące zasoby i silną presję cenową, która jeszcze rośnie poprzez coraz większą ilość alternatywnych wyrobów, jak na przykład opakowania zespolone.

Firma TRIPS zna te warunki z długoletnich doświadczeń zebranych w projektach od zleceniodawców reprezentujących prawie wszystkie sektory tej gałęzi przemysłu i będzie Państwa wspierać swoją stosowną ekspertyzą podczas zaplanowanego przedsięwzięcia automatyzacji. Czy to maszynowe sterowanie kieszeni zasypowych przy wannach szklarskich, urządzeń do napełniania lub odłamywania rurek szklanych, maszyn do produkcji szkła specjalnego zapotrzebowania oraz innych jednostek produkcyjnych, wykorzystywanych do produkcji szkła.

Nasi eksperci z działu inżynierii i produkcji dostarczają doskonałych rozwiązań, począwszy od sporządzania schematów instalacji elektrycznych programem CAD, poprzez programowanie sterowników PLC i systemów kierujących procesami aż po budowę, oprzewodowanie, kontrolę urządzenia rozdzielczego i jego uruchomienie.