Firma TRIPS z powodzeniem wykorzystała swoje kompetencje w dziedzinie automatyczacji procesów i urządzeń dla czołowych producentów przemysłu samochodowego. Zwłaszcza w zakresie techniki stanowisk kontrolnych i dostawy mediów nasi specjaliści z sukcesem realizowali projekty dla znanych klientów. Jako przykład może posłużyć projekt wdrażania techniki sterowania i kontroli przeznaczonej dla centrum kontroli silników z 67 stanowiskami kontrolnymi z paliwem, sprężonym powietrzem i związkami chłodzącymi. W kolejnym projekcie na zlecenie czołowego dostawcy opracowano w firmie TRIPS inżynierię oraz istotne komponenty sterownicze i elektryczne dla prawidłowego funkcjonowania magazynu zbiorników na płyny techniczne jak paliwo, płyny hamulcowe i chłodnicze itp.

W celu sprostania tym oraz wielu innym wszestronnym wyzwaniom nasi pracownicy z działów planowania wyposażenia, inżynierii oprogramowania dla procesów sterowania i wizualizacji, produkcji urządzeń rodzielczych oraz uruchamiania z zaangażowaniem wykonują swoje zadania.