Czołowym producentom przemysłu samochodowego firma TRIPS oferowała własne kompetencje z dziedziny automatyzacji procesów i urządzeń. Szczególnie w zakresie techniki stanowisk kontrolnych i dostawy mediów dzięki know-how naszych specjalistów z sukcesem wykonano projekty na rzecz znanych klientów. Jako przykład może posłużyć projekt wdrożenia techniki sterowania i kontroli dla dostarczania paliwa, sprężonego powietrza i związków chłodzących w centrum kontroli silników z 67 stanowiskami kontrolnymi. W kolejnym projekcie na zlecenie wiodącego producenta opracowano w firmie TRIPS inżynierię oraz istotne komponenty sterowniczo-elektryczne w celu prawidłowego funkcjonowania magazynu zbiorników na płyny techniczne jak paliwo, płyny hamulcowe i chłodnicze, oleje itp.

Aby sprostać takim i wielu innym wszechstronnym wyzwaniom nasi pracownicy z działów planowania wyposażeniainżynierii oprogramowania dla procesów sterowania i wizualizacjiprodukcji urządzeń rozdzielczych oraz uruchamiania z zaangażowaniem wykonują swoje zadania.