Śmiała kontrpropozycja czy trwałe uzupełnienie? W czasach ambitnie wyznaczonych docelowych wartości emisji i ograniczonych zasobów, energie odnawialne w stosunku do konwencjonalnych oznaczają jedno i drugie.

Firma TRIPS obeznana jest z różnorakimi wyzwaniami, towarzyszącymi budowie i eksploatacji urządzeń przeznaczonych do pozyskiwania i rozprowadzania energii odnawialnych na poziomie sterowania i automatyzacji.

Wiatr

W zakresie energii pozyskiwanej z wiatru firma TRIPS zaopatruje liczne parki wiatrowe na lądzie i morzu oraz stosowne połączenia HVDC w kraju i za granicą w urządzenia rozdzielcze dla techniki ochronnej i sterowniczej. Zaliczają się do nich systemy sterowania stacją, układy komunikacji i interfejsu, elektroniczne sterowanie zaworami, systemy ochrony i sterowania napięcia stałego. Spełniają one najwyższe kryteria wymagań dla niezawodnego działania coraz wydajniej pracujących elektrowni wiatrowych, których przeznaczeniem są długie okresy użytkowania przy nadzwyczajnych warunkach pogodowych.

Biogaz / biomasa

Równie obszerną bazę umiejętności firma TRIPS oferuje budowniczym wytwórni biogazu i biomasy, które przy pomocy najnowocześniejszej techniki sterowania przekształcają gnojowicę i odpady roślinne w energię elektryczną i cieplną. Wykorzystuje się tu pełną gamę automatyzacji począwszy od sporządzenia schematu instalacji elektrycznej programem CAD, przez zaprogramowanie sterowania oraz wizualizację i budowę urządzeń rozdzielczych aż po uruchomienie tych samowystarczalnych centrali produkujących energię.

Pellet

Takie samo portfolio ofertowe jest do Państwa dyspozycji przy budowie kompletnych linii do produkcji pelletu drzewnego. Stosowane jest na przykład dla punktów składowania dłużyc i zrębków, dla urządzeń do rozdrabniania, przesiewania i przemiału, oraz dla silosów i kotłowni, w których powstaje wymagana energia cieplna.

Energia wodna

Ponadto umiejętności inżynierów i techników z firmy TRIPS znajdują potwierdzenie w dziedzinie automatyzacji i modernizacji elektrowni wodnych. Podczas wdrażania techniki sterowania dla energii wodnej i regulacji turbin definiują oni najwyższe kryteria pod względem dyspozycyjności, nadzoru i obsługi.

Energia geotermalna

Oprócz tego w zakresie energii geotermalnej zespół fachowców firmy TRIPS wnosi ugruntowane kompetencje i obszerne doświadczenie wykorzystywane w dziedzinie inżynierii i budowy urządzeń rozdzielczych z przeznaczeniem dla stosownych zespołów wytwarzających prąd i systemów zarządzania budynkiem.