Rosnące zapotrzebowanie na zasoby wodne wymaga świadomego podejścia do naszych zapasów i trwałego gospodarowania. Bo w przeciwieństwie do zasobów paliw kopalnych w produkcji energii, woda jest dla człowieka niezastąpiona.

Oczyszczalnie ścieków

Przedsiębiorstwa oferujące usługi odwadniania i oczyszczalnie ścieków znacząco przyczyniają się do zagwarantowania zaopatrzenia dla przemysłu, gospodarstw domowych i sektora rolniczego. Firma TRIPS w historii swojej działalności wielokrotnie uczestniczyła w stosownych projektach, gromadząc i wykorzystując gruntowną wiedzę. W procesach i stopniach oczyszczania ścieków dla licznych gminnych dostawców wody firma TRIPS dokonała instalacji, modernizacji i optymalizacji nowoczesnej techniki pomiaru, sterowania i regulacji.

Uzdatnianie wody

Elektrotechniczna działalność TRIPS obejmuje także uzdatnianie i odsalanie wody. Oferujemy wyspecjalizowaną wiedzę na wysokim poziomie dla firm instalujących urządzenia do ultrafiltracji i do odwróconej osmozy oraz chcących je wyposażyć w nowoczesną technikę automatyzacji. Zależnie od potrzeby TRIPS  dostarcza je także w postaci instalacji kontenerowej włącznie z inżynierią CADsystemem sterowania procesamiurządzeniami rozdzielczymi oraz zdalnym nadzorem i uruchomieniem.