W całym łańcuchu wartości dodanych branży budowlanej, przemysł wapienniczy i cementowy odgrywa centralną rolę. Światową wydajność produkcyjną w skali 3,5 miliarda ton cementu przedsiębiorstwa tej branży muszą dzielić tylko z niewielką liczbą konkurentów.

Już samo zastosowanie efektywnych energetycznie pieców i instalacji mielących oraz wydajne użytkowanie surowców i paliw pozwala na utrzymanie dystansu do konkurencji. Podobnie ma się z pozyskiwaniem i obróbką najważniejszego surowca, jakim jest wapno.

Jako partner Siemens Solution z najwyższym modułem „Industry”, m.in. dla branży cementowej, posługujemy się Państwa językiem. Klienci na całym świecie wyposażając i wzbogacając oraz modernizując swoje linie produkcyjne decydują się na powstającą w firmie TRIPS technikę  energetyczną, wydobywczą, napędową i automatyzacyjną włącznie z instrumentacją procesów. Czy to w celu automatyzacji pracy pieców szybowych, do optymalizacji dróg transportu surowców i gotowych materiałów, czy też dla zautomatyzowania procesu załadunku i rozładunku. Korzystają oni przy tym na serwisie najwyższej jakości, począwszy od inżynierii oprogramowania dla procesów sterowania i stanowisk obsługi, przez budowę, oprzewodowanie i kontrolę szaf rodzielczych włącznie z inżynierią CAD, aż po uruchomienie na miejscu przeznaczenia.