Coraz krótsze cykle wprowadzania produktów na rynek i surowe regulacje ustawodawcy wymagają odpowiednich rozwiązań z dziedziny automatyzacji, skierowanych na dyspozycyjność, bezpieczeństwo, elastyczność i wydajność. Na tych wymaganiach nieustannie skoncentrowana jest uwaga inżynierów i techników firmy TRIPS, opracowujących zlecenia dla sektora przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i farbiarskiego i przygotowujących schematy instalacji elektrycznych programem CAD, programujących układy sterowania i systemy kierujące procesami oraz montujących i dokonujących oprzewodowania urządzeń rozdzielczych.

Jako partner Siemens Solution z najwyższym modułem „Industry”, m.in. dla branży chemicznej, firma TRIPS wnosi certyfikowaną ekspertyzę, jeśli chodzi na przykład o modernizację systemów sterowania dla mieszalników procesowych lub o przygotowanie i realizację techniki sterowania dla kompletnej logistyki produkcji i automatyzacji budynku.

Inteligentna logika programowania pozwala skrupulatnie sterować i śledzić opracowywane zlecenia, receptury oraz partie. Ponadto przy zastosowaniu wydajnych rozwiązań dla przekierowania dróg i techniki wydobywczej następuje optymalizacja dróg transportu między punktami składowania surowców, miejscem produkcji i stacjami załadunkowymi.