Wysokie standardy ochrony środowiska, efektywność w gospodarowaniu zasobami, przerost wydajności produkcyjnych i ciągle aktualny temat kosztów energii: w obliczu takich warunków ramowych pośród globalnej konkurencji przetrwa tylko ten dostawca, który ma świadomość potrzeby ciągłego unowocześniania swoich produktów i procesów.

Wymaga to dużej elastyczności poprzez odpowiednio zautomatyzowaną logistykę produkcji na wszystkich etapach wytwarzania i obróbki stali. Eksperci ds. automatyzacji z firmy TRIPS towarzyszyli podczas tych etapów licznym klientom z sektora metalowego i stalowego. Jako kompetentny partner do budowy urządzeń firma TRIPS dostarcza szaf rozdzielczych dla techniki ochronnej i sterowania, włącznie z inżynierią CAD w celu obsługi najróżniejszych linii produkcyjnych w zakładach produkujących kęsiska, walcowniach zimnych i gorących.