Od bezpieczeństwa i jakości zaopatrzenia w energię elektryczną zależy pewne i ekonomicznie wydajne działanie urządzeń technicznych. Obowiązuje to zarówno w przemyśle, jak i technologiach informatycznych, aż po dziedzinę medycyny.

Aktualne koncepcje ochrony sieci i maszyn zapewniają tu stosowne zaopatrzenie i w znacznym stopniu przyczyniają się do optymalnego dysponowania urządzeniami oraz do zabezpieczenia Państwa inwestycji. W firmie TRIPS doświadczeni i kompetentni specjaliści z działów projektowania urządzeń, inżynierii oprogramowania, montażu urządzeń rozdzielczych, testów funkcji ochronnych i uruchamiania pracują ramię w ramię. Ich działania obejmują

 • zabezpieczenie odległościowe
 • zabezpieczenie różnicowe (transformatory, przewody, kable)
 • zabezpieczenie szyn zbiorczych
 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 • zabezpieczenie generatorowe
 • zabezpieczenie silnika
 • zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe

Od maja 2010 r. firma TRIPS ma prawo posługiwać się określeniem „Siemens Approved Partner” dla urządzeń Siprotec i systemów Sicam. Do spektrum oferowanych usług zaliczają się:

Planowanie urządzeń

 • planowanie koncepcji sieciowych i ochronnych zarówno dla nowych projektów jak i w celu rozszerzenia i modernizacji istniejących urządzeń
 • rozmieszczanie sieci wysokiego napięcia i urządzeń rozdzielczych
 • wymiarowanie urządzeń ochronnych, obliczenia
 • Layout: Single Line
 • projektowanie CAD dla urządzeń HV/MV i urządzeń rozdzielczych z techniką zabezpieczeń z ELCAD / EPlan

Inżynieria oprogramowania

 • Parametryzacja urządzeń SIPROTEC programem obsługi DIGSI 4
 • Parametryzacja techniki sterowania i nadzoru stacji SICAM PAS / technika zdalnego sterowania RTU

Testy zabezpieczeń

 • wydajne i korzystne cenowo testy kontrolne, standardowe i specjalne, dla wszystkich typów urządzeń zabezpieczających
 • sporządzanie i przeprowadzanie procedur kontrolnych
 • test techniki zabezpieczeń przy zastosowaniu OMICRON CMC 356
 • testy przewodu ochronnego testerem Schleich GLP1-e 60204
 • testy oprogramowania DIGSI

Produkcja urządzeń rozdzielczych

 • na bazie wszelkich powszechnych fabrykatów oraz jako specjalne konstrukcje włącznie z kompletnymi testami hardware
 • Opakowanie (także na przewóz drogą morską) i transport na cały świat wraz z realizacją formalności celnych

Uruchamianie

 • Uruchamianie techniki ochronnej i techniki sterowania i nadzoru stacji w kraju i za granicą