Urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia w pełnej technice wsuwowej

Aktualne urządzenia rozdzielcze niskonapięciowe stale podlegają surowym kryteriom np. pod względem odprowadzania ciepła, wysokiej gęstości upakowania, odporności na zwarcia i zdolności izolacyjnej. Niniejsze wytyczne dla jakości uwidaczniają się w coraz bardziej zaostrzanych wymogach i normach wyznaczanych przez stowarzyszenia VDE, IEC i ZVEI. Tylko urządzenia sprawdzone pod kątem konstrukcji i budowy spełniają obecnie te wysokie wymagania. Uwaga skierowana jest tu przede wszystkim na IEC 61439-1/-2 wzgl. DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2).

Kryterium przemysł procesowy

Szczególnie w zorientowanych na procesy liniach produkcyjnych, jak w

mają Państwo do czynienia z dużą ilością prądu przy jednocześnie trudnych warunkach operacyjnych: urządzenia rozdzielcze są w znacznej mierze zintegrowane z procesami produkcji, a dostępne pomieszczenie rozdzielcze należy efektywnie wykorzystać. Ponadto nie mogą i nie chcą Państwo pozwolić sobie na awarie urządzeń, które generują koszty i zagrażają jakości.

 Gdyby jednak miało kiedyś do tego dojść, oczekują Państwo takiej koncepcji urządzenia, która przewiduje łatwą oraz bezpieczną – także pod napięciem – wymianę komponentów, w miarę możliwości bez zastosowania specjalnych narzędzi. To samo obowiązuje dla uzupełnienia lub zamontowania dodatkowego odgałęzienia.

Innowacja napotyka standard

Realizacji wysokich wymagań rynku i przepisów dokonał dla Państwa zespół ds. rozwoju produktów w firmie TRIPS opracowując koncepcję niskonapięciowych urządzeń rozdzielczych TRIMOT.

Zróżnicowane pola odpływowe MCC w pełnej technice wsuwowej są zintegrowane z urządzeniami Rittal Ri4Power. Są one w stanie sprostać najwyższym wymogom dotyczącym bezpieczeństwa osób, zróżnicowania i dyspozycyjności urządzeń.

Wsuwy TRIMOT można stosować jako odbiorniki silnikowe do 160 kW wzgl. jako wyjścia obciążenia (MCBs) do 630 A. Umożliwiają one dużą gęstość upakowania wynoszącą do 22 wsuwów o rozmiarach 75 mm. Znajdujące się w szafie moduły dają się swobodnie konfigurować i umożliwiają elastyczne dopasowanie koncepcji urządzeń. Jednakowe interfejsy użytkownika i jednakowa konstrukcja wewnętrzna oferują możliwość szybkiego wdrażania Państwa pracowników.

Moduły wykonane są jako

  • bezbezpiecznikowe odgałęzienia odbiorników
  • bezpiecznikowe odgałęzienia odbiorników
  • odgałęzienia układów łagodnego rozruchu i przetwornicy częstotliwości
  • odgałęzienia silnikowe z przekaźnikami przeciążeniowymi i bez przekaźników
  • odgałęzienia w wersji z komunikacją i bez

Nowość w zapobieganiu zakłóceniowym łukom elektrycznym – z techniką wsuwową TRIMOT

Specyfika technologii TRIMOT polega na specjalnym montażu styków między wsuwem a szyną prądową. Ten opatentowany system został opracowany z zabezpieczeniem przed zakłóceniowym łukiem elektrycznym. Energia i dane przekazywane są między modułem wsuwowym i boczną ścianą systemu poprzez załączany moduł stykowy.
 Szyny prądowe są przy tym w całości izolowane. Aż do pierwszego przyłączenia do urządzenia rozdzielczego łącza wiodące napięcie między wsuwami modułowymi a szyną prądową są hermetycznie oddzielone. W razie zwarcia powstająca siła elektrodynamiczna zwiększa nacisk między stykami i zapobiega w ten sposób powstawaniu zakłóceniowych łuków elektrycznych. Dzięki temu są one przed nimi zabezpieczone.

Przezbrajanie pod napięciem

Poszczególne moduły można bezpiecznie wymieniać pod napięciem. Blokowana mechanicznie ochrona obsługi oraz ustawienie w pozycji operacyjnej, rozdzielającej i kontrolnej w najwyższym stopniu chronią osoby i urządzenie przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dyspozycyjności. Ustawienie modułów stykowych na ścianie bocznej umożliwia ponadto bardzo oszczędne zagospodarowanie miejscem w szafach rozdzielczych mierzących tylko 600 mm głębokości przy prądzie znamionowym urządzenia do ok. 3 600 A.

Technika wsuwowa małogabarytowa

Dla potrzeb małych zakładów firma TRIPS oferuje dla systemu TRIMOT Motor Control Center specjalnie zaprojektowane wsuwy małogabarytowe. Ta korzystna cenowo alternatywa do 7,5 kW (3 kW z zapłonnikiem silnika SIRIUS 3RM1) wymaga mniej miejsca niż wsuwy konwencjonalne i jest – tak samo jak nasze rozwiązania TRIMOT z modułami standardowymi – zabezpieczona przed zakłóceniowymi łukami elektrycznymi. Więcej informacji na temat techniki wsuwowej małogabarytowej TRIMOT znajdą Państwo w naszej broszurce tematycznej flyer TRIMOT Center – Miniature Withdrawable Units.

Przegląd ogólnych danych technicznych dla systemu TRIMOT można pobrać tutaj. Broszura zawierająca szczegółowy opis produktu jest do Państwa dyspozycji w formacie pdf i można ją pobrać tutaj.

Współpraca z Rittal Holandia

W celu rozszerzenia dostępu do rynku firma TRIPS zawarła w 2014 r. porozumienie o współpracy ze spółką krajową Rittal w Holandii. Umowa ramowa przewiduje dostawę blach dla TRIMOT oraz opatentowanego systemu styków dla klientów holenderskich. Szczególnie w przypadku robót budowlanych w sektorze publicznym odpowiednie rozporządzenia krajowe wymagają stosowania komponentów pochodzących od Rittal. Jednakże bez własnej techniki wsuwowej przedsiębiorstwo to nie mogło korzystać ze swojej uprzywilejowanej w stosunku do konkurencji pozycji, tak więc TRIMOT stanowi idealne uzupełnienie dla oferowanego portfela produktów.