Odpowiedzialny i przyjazny dla klimatu sposób korzystania z energii i zasobów wzdłuż całego łańcucha wartości dodanej to znaczący czynnik sukcesu dla przedsiębiorstw przemysłowych. Utrzymuje on pod kontrolą faktory warunkujące wzrost Państwa kosztów i poprawia bilans ekologiczny. A tam, gdzie konkurencja nie ustępuje Państwu pod względem ceny i jakości, składający zamówienie klient coraz częściej przychylny jest firmie o przyjaznym dla środowiska wizerunku.

Zarządzanie energią jest wyrazem przyjaznego dla środowiska wizerunku

I tu trzeba przemyślanego sposobu zarządzania energią, który będzie Państwa wspierać przy perspektywicznym, systematycznym koordynowaniu

 • zaopatrzenia w energię,
 • przekształcania energii,
 • podziału energii
 • korzystania z energii

posługując się przy tym odpowiednimi strategiami i środkami do ewidencji, dokumentacji i wizualizacji zużywania energii w Państwa firmie. Firma TRIPS to ponad 20 lat kompetencji będących efektem owocnych projektów z zakresu zarządzania energią i sterowania jej zużyciem w technologii urządzeń i budynków.

Monitoring energii

Śledź zużycie energii i przepływy

Począwszy od analizy sieci gromadzimy i dokumentujemy dane dotyczące zużycia i przepływu energii, identyfikujemy źródła największego obciążenia i słabe punkty, rejestrujemy koszty odpowiednio do miejsca ich powstawania, zarówno w odniesieniu do jednostek produkcyjnych, jak i w zgodzie z centrami kosztów. W ten sposób bez dodatkowych obciążeń spełniają Państwo wymogi przepisów, jak chociażby dotyczące obowiązku sprawozdawczego w sprawie emisji gazów cieplarnianych.

Jakość sieci

Instalacje kompensacji mocy reaktywnej są podłączone do istniejącej instalacji budynku

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości Państwa sieci kontrolujemy i ograniczamy obciążenia szczytowe, prowadzimy nadzór nad uzależnionymi od energii stratami sieciowymi i podnosimy wydajność mocy przesyłowej dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych kondensatorów energetycznych, kompensujących bierną moc Państwa urządzenia. Odpowiednia niskonapięciowa aparatura rodzielczo-sterownicza zostaje podłączona do istniejącej instalacji budynku, nie wymaga intensywnej konserwacji, a inwestycja rekompensuje się z reguły w okresie od roku do trzech lat.

Planowanie produkcji

Dzięki ugruntowanej wiedzy z zakresu procesów i inżynierii procesowej mamy wyostrzone spojrzenie na zastosowane u Państwa media w odniesieniu do sprężonego powietrza, zimna, ciepła, techniki napędowej, oświetlenia i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przyłączanie tych mediów z uwzględnieniem czasu pracy i przy zastosowaniu inteligentnej techniki sterującej oraz odpowiedniej technologii urządzeń i procesów, zwiększa potencjał oszczędzenia energii i ułatwia Państwu optymalizację planowania produkcji.

Controlling energii

Na koniec implementujemy dla Państwa  miarodajny system informacji energetycznej, który drogą automatycznej analizy KPI (Key Performance Indicators) dostarcza danych o zużyciu, działaniu, agregatach, produkcji i aktualnym stanie w celu dokonania oceny energetycznej Państwa linii produkcyjnej. Elastyczne interfejsy przekazują otrzymane dane do Państwa systemu ERP. Wraz z uzyskanymi tam danymi zakładowymi stanowią one bazę dla ekonomicznego i nakierowanego na przyszłość zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem znaczenia energii.

Certyfikaty w myśl DIN EN ISO 50001

Wprowadzenie systemu zarządzania energią wnosi dalsze możliwości zaoszczędzenia kosztów oferowane przez państwo. Umożliwia je tzw. wyrównanie szczytów w myśl ustawy o opodatkowaniu wykorzystanej energii elektrycznej: zgodnie z nim przedsiębiorstwa z branż o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, jak np. przemysł stalowychemiczny i metali nieżelaznych, otrzymują zgodnie z kompensacją ceny prądu wyrównanie kosztów, które pochodzą z handlu emisjami CO2 w UE i zostały na nich nałożone w postaci ceny za energię elektryczną.

Innego rodzaju ulgę oferuje regulacja wyrównawcza w myśl § 41 EEG (Ustawa o energiach odnawialnych) dla przedsiębiorstw o dużym zużyciu energii. Regulacja ta ogranicza tzw. rozłożenie kosztów EEG, nakładanych przez dostawców energii na konsumentów końcowych z dużym zużyciem energii, prowadzących działalność produkcyjną lub transport szynowy. Przywileje te oferują dodatkowe bezpieczeństwo dla Państwa planów i inwestycji.

Owocne projekty

Na potwierdzenie ugruntowanych specjalistycznych kompetencji branżowych, które systematycznie rozwijaliśmy w naszym przedsiębiorstwie, można przytoczyć liczne przykłady.

Jednym z nich jest migracja PLC układu chłodzącego dla znanego producenta samochodów klasy premium. Zlecenie obejmowało instalację i migrację nadrzędnego i w pełni zautomatyzowanego sterowania zespołowym chłodzeniem bis dato samodzielnych centrali chłodzących, które wyposażone każdorazowo w cztery urządzenia chłodzące dostarczają zimne powietrze do trzech hal lakierniczych. Dokonano wymiany tego zespołu, ujednolicono techniczny stan stacji oraz ich obsługę i wykonano nadrzędną wizualizację. Zadaniem sterowania jest:

 • umożliwienie nadrzędnego sterowania aparaturą chłodzącą dla wszystkich trzech stacji,
 • wprowadzanie parametrów operacyjnych i umożliwianie ich integracji w sterowanie,
 • optymalne rozprowadzanie zapotrzebowania schładzania na produkującą je aparaturę,
 • zmniejszanie częstotliwości przełączania poprzez uwzględnianie posiadanego stanu,
 • tworzenie rezerw wykonania,
 • zmniejszanie ryzyka awarii produkcyjnych,
 • lepsze ekonomicznie wykorzystanie energii pierwotnej ciepła i prądu.