Impressum

TRIPS automatyka polska sp. z o.o. sp.k.
Wykroty
ul. Wyzwolenia 30,
59 – 730 Nowogrodziec
info.polska@trips-group.com

Reprezentowana przez:

TRIPS automatyka polska sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Trips Caroline Edelgard
Wiceprezes Zarządu: Piotr Gryczynski 
Wiceprezes Zarządu: Trips Christian Werner

Pozostałe informacje:

REGON: 364778861
NIP: 6121858587
KRS: 0000623288

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 100 000 zł

Informacja prawna i ograniczenie odpowiedzialności