Informacje zgodnie z § 5 niem. Ustawy o telemediach:

Trips GmbH
Hohe Heide 8-10
97506 Grafenrheinfeld

Reprezentowana przez:

Caroline Trips, Hohe Heide 8-10, 97506 Grafenrheinfeld
Dipl.-Ing. (FH) Christian Trips, Hohe Heide 8-10, 97506 Grafenrheinfeld

Dane kontaktowe:

Telefon: +49 9723/9197-0
Telefax: +49 9723/9197-11
E-Mail: info@trips-group.com

Wpis w rejestrze:

Sąd Rejestrowy: Amtsgericht Schweinfurt
Numer rejestru: HRB 487

Nr ident. podatk. dla podatku obrotowego:

Numer identyfikacji podatkowej dla podatku ubrotowego zgodnie z §27 a niem. Ustawy o podatku obrotowym:
DE133891817

Odpowiedzialna za treść:

Caroline Trips

Inspektor ochrony danych:

Pani Melanie Petri
E-mail: datenschutzbeauftragter@trips-group.com


Wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treść:

Zgodnie z § 7 ust.1 niem. Ustawy o telemediach (TMG) i ogólnych przepisów prawa jako dostawcy usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach. Jednak wg. §§ 8 do 10 TMG jako dostawcy usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych obcych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od czasu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. O ile wyjdą na jaw naruszenia prawa, treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki:

Nasza oferta zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym za te nie pochodzące od nas treści także nie przejmujemy gwarancji. Za treść stron, do których prowadzą linki jest zawsze odpowiedzialny ich każdorazowy dostawca lub operator danej strony. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone w chwili zamieszczenia linku pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W chwili zamieszczenia linku nie stwierdzono żadnych sprzecznych z prawem treści.

Jednak bez konkretnych przesłanek sugerujących naruszenie prawa nieustanna kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, jest praktycznie niewykonalna. W razie powzięcia wiedzy o naruszeniach prawa linki te będą niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie:

Sporządzone przez operatorów strony treści i dzieła, które znajdują się na niniejszych stronach, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystania przekraczający granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora względnie twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

O ile zamieszczone na niniejszej stronie treści nie zostały sporządzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Zwłaszcza pochodzące od osób trzecich treści są oznakowane jako takie. Gdyby pomimo tego zwrócili Państwo uwagę na naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią wskazówkę. W razie powzięcia wiedzy o naruszeniach prawa, treści tego rodzaju zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.