Centralnym punktem Państwa rozwiązania automatyzacyjnego jest urządzenie rozdzielcze. Jego jakość, solidne funkcjonowanie i odporność na awarie definiują wartość Państwa procesów. Za budowę urządzeń rozdzielczych jakości „Made in Germany” odpowiedzialny jest ponadstuosobowy zespół pracowników centrum produkcyjnego TRIPS.

Verdrahtung

W ramach certyfikowanych procesów, przy zastosowaniu racjonalnych koncepcji produkcyjnych i bardzo krótkim czasie uruchamiania, montują oraz instalują oni Państwa szafy sterownicze i zestawy szaf ochronnych.

Mechanischer Aufbau

W dwóch centrach obróbki CNC w dziale montażu mechanicznego szaf rozdzielczych jesteśmy w stanie elastycznie zareagować na szczyty wykorzystania mocy produkcyjnych i włączyć dziennie do 50 zestawów urządzeń rozdzielczych w dalszy przebieg procesów produkcyjnych.

Dwie maszyny do konfekcjonowania przewodów przygotowują co miesiąc ok. 120 km kabli celem wydajnego oprzewodowania odbywającego się na 5 000 m2 powierzchni produkcyjnej.

Kabelkonfektionierung

Nasz warsztat opuszcza co roku około 3 000 szaf szeregowych i pojedynczych, skrzynek zaciskowych, pulpitów i skrzynek sterowniczych, także w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz o niestandardowych formach.

FAT

Portfolio naszych usług obejmuje:

  • Kontrola poprawności i spójności dokumentacji przynależnej do zlecenia
  • Kontrola przestrzegania odpowiednich norm i przepisów
  • Certyfikacja UL/CSA dla rynku amerykańskiego/kanadyjskiego
  • Znak EAC (wcześniej GOST) dla euroazjatyckiej unii celnej
  • Dostawa urządzenia po jego przetestowaniu pod kątem działania, włącznie z wstępnym ustawieniem wszystkich komponentów
  • Wyposażanie kontenerów w tablice rozdzielcze, wraz z montażem
  • FAT (Factory acceptance test)
  • Aktualna dokumentacja przy dostawie urządzeń, zgodna z wynikami poprzedzających testów
  • Oświadczenie zgodności dla dyrektywy niskonapięciowej i oświadczenie producenta dla dyrektywy maszynowej