Wydajne i przyjazne dla środowiska korzystanie z energii i zasobów w budynkach i urządzeniach oraz implementacja systemów bezpieczeństwa to nie tylko nakaz zleceniodawcy. Inwestycje w nowoczesne techniczne wyposażenie budynków i technikę zaopatrzenia to główny czynnik dla zwiększania wydajności ekonomicznej i konkurencyjności.

Firma TRIPS zabezpiecza tę inwestycję precyzyjną regulacją, sterowaniem i nadzorowaniem stosownych urządzeń technicznych. Doświadczeni koledzy znają Państwa wymagania i odwzorowują je w efektywnych rozwiązaniach dla techniki pomiaru, sterowania i regulacji. W ich skład wchodzą konstrukcja hardwareinżynieria oprogramowaniaprodukcja urządzeń rozdzielczych i uruchamianie gotowych rozwiązań na miejscu.