Jako przedsiębiorstwo przemysłu procesowego ponoszą Państwo dużą odpowiedzialność prawną w odniesieniu do ochrony środowiska i konsumentów. A nasilające się jednocześnie wołanie o elastyczność, przestrzeganie terminów dostaw i kompleksowe, zindywidualizowane produkty, wymaga skutecznej realizacji procesów od zaopatrzenia w surowce aż po gotową dostawę.

NAMUR Automatisierungstechnik für die Prozessindustrie

TRIPS wspiera Państwa na wszystkich etapach łańcucha wartości dodanych oddając do dyspozycji swoich specjalistów dysponujących ugruntowaną wiedzą z dziedziny automatyzacji, znających Państwa procesy z niezliczonych projektów, ulepszających je i w ten sposób stawiających czoła Państwa globalnej konkurencji. Jako przedsiębiorstwo członkowskie zrzeszenia NAMUR, w wyniku ścisłej wymiany doświadczeń z wysokiego szczebla  przedstawicielami przemysłu procesowego, uzyskujemy przewagę wiedzy, którą wdrażamy z korzyścią dla Państwa w ramach naszych rozwiązań z dziedziny techniki sterowania.