Producenci samochodówdostawcy przemysłu motoryzacyjnego i usługodawcy w ponadprzeciętnym stopniu przyczyniają się do wzrostu, dobrobytu i rozwoju innowacji na całym świecie. A jednocześnie należy pogodzić struktury kosztów i wydajność produkcyjną z nową dynamiką rynkową, która jeszcze się zaostrzy wskutek zmiennych zachowań przyszłych pokoleń w odniesieniu do popytu i mobilizacji.

Potrzeba tu koncepcji automatyzacji, które elastycznie zintegrują i ulepszą podprocesy należące do łańcucha dostaw. Eksperci TRIPS group oferują Państwu wsparcie przy rozwiązywaniu tego złożonego zadania.

W ramach realizacji licznych projektów dla zleceniodawców z sektora przemysłu motoryzacyjnego mogli oni wykorzystać i pogłębić solidną znajomość branży przy projektowaniu układów i dokumentacji elektrycznych programem CAD, przy inżynierii oprogramowania dla procesów sterowaniawizualizacji i systemów sterowania procesami, w budowie urządzeń rozdzielczych oraz podczas uruchamiania rozwiązań automatyzacyjnych.