Koncepcje automatyzacji szyte na miarę, zamiast „dopasowywane”

Na bazie wyznaczonych przez Państwa celów ekonomicznych i technologicznych oraz warunków ramowych nasi koledzy z działu inżynierii tworzą koncepcję techniczną celem automatyzacji Państwa urządzeń. W określonym przedziale czasu otrzymają Państwo szczegółową specyfikację istotnych warunków zamówienia, której założenia hardware i software są zgodne ze specyficznymi wyznaczonymi przez Państwa wymogami.

Do dyspozycji Państwa są:

 • konfiguracje systemu
 • opisy funkcj
 • analizy wydajności ekonomicznej, np. możliwości zaoszczędzenia kosztów energii
 • kosztorysy (w formacie GAEB)
 • schematy urządzeń RI w zakresie techniki procesowej i techniki pomiaru, sterowania i regulacji
 • plany funkcji (Aucotec Aucoplan)
 • plany kontroli budowy i superwizji

Państwa rozwiązanie automatyzacyjne zaprojektowane będzie z uwzględnieniem jednoznacznych norm i przepisów (dla środków produkcji). W razie potrzeby otrzymają  Państwo również wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji przeznaczonej dla rynku z aprobatą UL.

Inżynieria hardware: plany elektryczne na wysokim poziomie w systemie CAD/CAE przy zastosowaniu EPLAN i na innych platformach.

Dla sporządzania planów elektrycznych i schematów instalacji elektrycznej inżynierowie i technicy firmy TRIPS stosują wszelkie popularne narzędzia do projektowania drogą CAD/CAE:

 • EPLAN Electric P8
 • EPLAN Engineering-Center One (EEC One)
 • WSCAD 5.5
 • WSCAD SUITE Professional 2015
 • WSCAD SUITE Professional 2017
 • Aucotec Engineering Base 

W celu zintegrowanej inżynierii pomiaru, sterowania i regulacji stosuje się ponadto

 • COMOS Automation

w zakresie planowania urządzeń, zawierającą komponenty wykorzystywane w  poszczególnych fazach planowania.

Ponadto przygotowujemy i realizujemy dla Państwa punkty styczne pomiędzy systemami i możliwościami sprzęgania procesów przetwarzania danych w celu elektronicznej wymiany danych przez internet.

Consulting

Nasz zespół doradczy kompetentnie i obszernie konstultuje z Państwem kwestie z zakresu: