Największy aktualnie udział w zaopatrywaniu w energię mają źródła kopalne – ropa naftowa, gaz i węgiel. Dla zapewnienia niezawodnej techniki automatyzacji i sterowania, zespół fachowców grupy TRIPS wnosi swą wiedzę uzyskaną w wyniku wieloletnich doświadczeń na bazie międzynarodowych projektów dla celów wydobywania, transportu i rafinerii zasobów oraz budowania lub modernizacji stosownej techniki elektrowni.

Ropa naftowa i gaz

Firma TRIPS jako godny zaufania partner znanych przedsiębiorstw budujących elektrownie dostarcza szafy ochronne i sterownicze dla urządzeń do wydobywania ropy naftowej i gazu. Niezbędne doświadczenie i kompetencje dotyczące sterowania urządzeniami w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i materiałów niebezpiecznych zapewniane są przez ekspertów firmy TRIPS w ramach ich długoletnich doświadczeń.

Firma TRIPS jest także autorem rozwiązań technologicznych wdrażanych na światową skalę w dziedzinie sterowania magazynami paliw i urządzeniami do czyszczenia zbiorników paliw. Ponadto stosowane są one dla nowoczesnych i bardzo wydajnych elektrowni z turbinami gazowymi i parowymi oraz dla instalacji petrochemicznych i rozdziału powietrza.

Niezbędne stacje transformatorowe wzdłuż sieci elektroenergetycznych są ponadto na światową skalę wyposażane w szafy ochronne i sterownicze produkcji firmy TRIPS.

Urządzenia rozdzielcze firmy TRIPS znajdują się ponadto w stacjach rurociągów gazowych dla celów monitorowania, sterowania i komunikacji przy zastosowaniu systemu telekomunikacyjnego i systemu zarządzania materiałem wideo.