Wielokanałowe i podlegające ciągłej zmianie możliwości korzystania z mediów wymagają jak największej elastyczności ze strony techniki produkcji w branży papierniczej i drukarskiej. Jej wydajność określa się w znacznym stopniu na podstawie szybkości druku i wydajności przy jednoczesnym niewielkim stopniu odrzutów i jak najkrótszym czasie przezbrajania. A klient oczekuje zawsze jak najlepszej jakości produktów końcowych.

Maszyny drukarskie

Prosta obsługa i stabilność kompleksowych maszyn produkcyjnych w przemyśle papierniczym i drukarskim wymaga odpowiednio przemyślanej automatyzacji. Firma TRIPS już od kilku dziesięcioleci niezawodnie, z zastosowaniem wysokich kompetencji rzeczowych i znajomością branży, dostarcza stosownej techniki rozdzielczej. Swoim zaufaniem obdarzają nas światowi liderzy z branży produkcji maszyn drukarskich. To samo dotyczy budowy maszyn do obróbki najważniejszego surowca, jakim jest drzewo.

Farby drukarskie

Także w innych sektorach przemysłu drukarskiego firma TRIPS działa w ramach wdrażania automatyzacji, na przykład przy produkcji farb drukarskich. Inżynierowie i technicy z firmy TRIPS oferują rozwiązania z dziedziny techniki sterowania dla wytwarzania farb włącznie z produkcją spoiwa i sterowaniem młynów do pigmentów. Zakres usług w portfolio obejmuje całkowitą automatyzację, począwszy od projektowania układów i dokumentacji elektrycznych programem CAD, poprzez budowę, wykonanie oprzewodowania i kontrolę urządzeń rozdzielczych, sporządzenie oprogramowania dla sterowników PLC i wizualizacje aż po uruchamianie urządzeń.