Wymagania dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń i wydajnego gospodarowania zasobami dla tego energochłonnego sektora przemysłu, są wysokie. I odpowiednio ku temu kształtują się też wymogi wobec automatyzacji. Firma TRIPS zebrała obszerne doświadczenia w ramach sterowania i optymalizacji pieców przemysłowych, szczególnie w zakresie produkcji i obróbki stali oraz w przemyśle wapienniczym.

 W ramach realizacji licznych projektów, inżynierowie i technicy z firmy TRIPS mogli korzystać z tych doświadczeń na przykład przy regulacji szybowych pieców regeneracyjnych do wypalania wapna, pieców jednoszybowych lub też pierścieniowych: podczas sporządzania układów elektrycznych programem CAD, w ramach inżynierii oprogramowania dla układów sterowania i systemów kierujących procesami, przy budowie, oprzewodowaniu i kontroli szaf rozdzielczych oraz podczas uruchamiania instalowanych urządzeń.