Stosowanie nowoczesnej techniki młynarskiej w procesach nakierowanych docelowo na partie produkcyjne w przemyśle spożywczym, paszowym lub chemicznym wiąże się z wysokimi standardami dla monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa. Sterując tymi procesami firma TRIPS już od wielu lat ściśle współpracuje z producentami urządzeń najróżniejszych branż. Dowodem na to są liczne z sukcesem zakończone projekty, jak na przykład koncepcja sterowania młynem zbożowym, którego produkcja musi sprostać nie tylko wymaganiom przepisów prawa żywnościowego, lecz także koszerności.

W innych projektach technologia firmy TRIPS steruje pracą młynów do farb, dokonujących obróbki pigmentów dla produkcji farb drukarskich oraz modernizuje zestaw młynów w drugim co do wielkości młynie do produkcji mąki w Indonezji lub ulepsza proces produkcji w młynie zbożowym dla wytwarzania paszy.

W tym celu współpracują koledzy z działów sporządzania planów programem CAD, inżynierii oprogramowania dla sterowania oraz dla wizualizacji i systemów kierujących procesamibudowy urządzeń rozdzielczych i uruchamiania.